Adatvédelmi tájékoztató

Általános jogi közlemény

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza Molnár Ildikó Katalin (továbbiakban: Adatkezelő) integralasztro.hu weboldalán (továbbiakban: Weboldal), www.facebook.com/integralasztro/ nevezetű Facebook oldalán (továbbiakban: FB oldal) a szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a integralasztro.hu weboldalon (https://integralasztro.hu/adatvedelmi-tajekoztato/). Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen közleményt bármikor megváltoztathatja. Kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, a molnar.ildiko kukac integralasztro.hu e-mail címen felteheti és az Adatkezelő  megválaszolja a kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatásai minőségének a legmagasabb szinten tartása mellett, ugyanakkor kiemelten fontos számára:

 • Csak a jelen tájékoztatóban leírt módon gyűjti és használja a beérkező adatokat.
 • Gondoskodik az adatok védelméről, biztonságosan kezeli és őrzi őket, és csak a mindenképpen szükséges mértékben használja fel azokat.
 • Ügyfél/érdeklődő bármikor rendelkezhet adatairól, módosíthatja és frissítheti ezeket.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény („Infotv.”),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
 • És az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”).

 

Az adatkezelés célja

 

 • Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, DM levelek által. Szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás.
 • Kapcsolatfelvétel esetén az ügyféllel való kommunikáció érdekében név, e-mail cím, telefonszám.
 • Szolgáltatás rendelése esetén a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, számlakibocsájtáshoz, azaz ügyfél-adatkezelés.
 • Asztrológiai elemzés esetén születési dátum és időpont alapján felállított asztrológiai képlet asztrológiai elemzése, személyes információk felhasználása a képlet pontosításához.
 • A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.
 • Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra. Adatkezelő a Weboldalon a Google Analytics programot használó Insights és Jetpack nevezetű bővítményekkel készít el. FB oldalon a Facebook saját beépített elemzőjét kezeli (Ezeknél az adatoknál a felhasználókról összesített adatok készülnek, melyek nem tartalmazzák a személyes adataikat.)

 

Személyes adatok forrása

 

 • Az érdeklődő vagy ügyfél saját maga adja meg személyesen vagy elektronikus úton. Ennek célja a kapcsolattartás (név, e-mail cím, telefonszám), számlázási adatok megadása a számla kibocsájtásához, asztrológiai elemzés fontos elemeként a születési idő dátuma és ideje, illetve a korrigáláshoz szükséges meghatározó életesemények.
 • Automatikusan generált információk: az érdeklődők gépeinek IP címe, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt eszközeik és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-címe, amelyről az érdeklődő ellátogatott a Weboldalra, illetve ahová tovább lépett. Mindezek segítségével javíthatók a felhasználói élmények, ill. biztosítható, hogy az érdeklődő a leginkább releváns tartalmakban részesüljön.
 • Az Adatkezelő harmadik féltől kapja: szolgáltatása értékesítése és reklámozása kapcsán; szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatás igénybevétele); kapcsolattartás esetén; direkt marketing anyagok küldéséhez való hozzájárulás során; szakmai rendezvényeken; csoportjai kapcsán, előadásain való részvételkor, a szakmailag együttműködő kollégáktól, az Adatkezelő által üzemeltetett honlap böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján.

 

A személyes adatok tárolása

 

 •  Az adatok tekintetében informatikai eszközökkel, számítógépen történik, ahol az adatkezelés számítógépes környezete jelszóval és tűzfallal védve. Egyrészről az Adatkezelő saját eszközein (laptop, PC), másrészről megbízásából harmadik személy által üzemeltetett szerveren tárolja (pl honlap, szerver szolgáltatója). Az Adatkezelő gépein Miscrosoft Security Essentials vagy a ESET NOD32 Antivirus nevezető vírúsírtót használ. A horoszkóp ábrái a Placidus és AstroSky nevezetű programmal kerülnek elkészítésre; a korrigáláshoz szükséges kérdőívek, az esetleges összefoglalók LibreOffice-ban/Wordben készülnek; a hanganyagok MP3 Skype Recorderrel kerülnek rögzítésre és annak könyvtárában tárolódnak.
 • Számlák, kinyomtatott horoszkóp képletek, személyen feljegyzések zárt lakásban kerülnek tárolásra.

 

Az adatkezelés időtartama

 

 • A hírlevél feliratkozásánál megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri, illetve amint leiratkozik a hírlevélről.
 • Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
 • Hanganyagokat, dokumentumokat, horoszkóp képleteket az Adatkezelő 5 évig tárolja.
 • A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok ( operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően az Adatkezelő csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket. Az oldalon az Adatkezelő adatkezelést, harmadik fél részére személyes adatot nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készítek kimutatásokat, elemzéseket a Weboldal korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A Weboldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem kerülnek gyűjtésre a felhasználóról. A Weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Adatkezelő köteles  a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tenni, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet. A Weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

 

Személyes adatok megosztása harmadik féllel

 

Az Adatkezelő csak olyan esetekben oszthat meg személyes adatokat, ha erre a tulajdonosa kéri meg, a szolgáltatás nyújtáshoz feltétlenül szükséges, szupervíziós segítségkérésnél, valamint ha arra jogilag kötelezik az Adatkezelőt.

1. Személyes adatok megosztása az Adatkezelő technikai szolgáltatóival

Az Adatkezelő a felhasználókkal kapcsolatos információkat kénytelen megosztani olyan harmadik féllel, melyek a szolgáltatásai teljesítéshez támogató módon nyújtanak technikai szolgáltatásokat (Adatfeldolgozók). Ők a számítástechnikai/online marketing infrastruktúra szolgáltatói:

 • Tárhelyszolgáltató, kinek rendszerén kerülnek tárolásra a beérkező levélüzenetek
 • E-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl. hírlevél feliratkozásnál vagy más marketingüzenetek küldésénél egy harmadik fél e-mail-küldési eszközén keresztül történik az üzenet küldése)
 • Adatösszesítő és analitikai szolgáltatók (akik lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő hatékonyan figyelhesse, követhesse és optimalizálhassa a szolgáltatásai nyújtását)

2. Személyes adatok megosztása másokkal való együttműködés esetén

Amennyiben az Adatkezelő együttműködik kollégákkal, szakmabeli szervezetekkel, marketingesekkel (például csoportok szervezése esetén), a szervezés érdekében adatok cserélődnek ki, kizárólag az érintettek előző tudtával és beleegyezésével.

3. Adatok kiadása jogi és egyéb okokból

Szükség esetén az Adatkezelő rendelkezésre bocsáthat személyes adatokat, ha:

 • Azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást lehet megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;
 • Ha azzal egyéb károkat lehet megelőzni;
 • Ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tenni az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait, illetve az ellenünk indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;
 • Ha azzal ki az Adatkezelő ki tudja kényszeríteni jogait és követeléseit (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése).

4. Dokumentumok, horoszkóp ábrák megosztása harmadik féllel az ügyfél kérésére.

Dokumentumok (kérdőív, összefoglaló, jegyzet), horoszkóp ábrák, születési adatok az ügyfél  kérésére kizárólag más, tanácsadásban jártas szakember számára lehetséges, indokolt esetben (pl. terápiás munka). Kérésre a tájékoztatás történhet szóban, vagy elekronikus úton.

5. Szupervíziós segítségkérés

Az Adatkezelő átadhat információkat ügyfeléről szupervíziós segítségadás esetén, szakmabeli szakértő számára. Ennek célja az ügyfél problémájának mélyebb szintű megértése, és hatékonyabb támogatása.

6. Oktatás

Az Adatkezelő oktatás céljából továbbadhat esettanulmányokat az érintettek személyes adatai nélkül. Személyes adatok továbbadása csak abban az esetben lehetséges, ha erre a felhatalmazást megkapta az adat tulajdonosától.

 

Hírlevél igénylés

 

A Weboldalon  hírlevél igényelhető: az oldalsó  ablakban, cikkek végén az érdeklődő megadhatja e-mail címét, és nevét. Csak a jelen Tájékoztató jelölőnégyzetének bepipálása és a “KÉREM” gombra klikkelve fogadja el, hogy hírlevelek érkezzenek a megadott e-mai címére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető a levelekben található “Leiratkozás” link segítségével. Az Adatkezelő törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • Hírlevél küldése az Adatkezelő szolgáltatásai témájában
 • Reklámanyag küldése

 

Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Adatkezelő Facebook oldalán és csoportjában

 

 • Adatkezelő szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt és csoportot tart fenn.
 • Adatkezelő Facebook oldalán és csoportjában feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 • Az Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Adatkezelő nem kezeli.
 • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 • Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja:

A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • Amennyiben az Adatkezelő ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.
 • A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

 

Sütik (cookie) alkalmazása a Weboldalon

 

1. Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően az Adatkezelő is használ sütiket (cookie) a Weboldalon. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
2. Adatkezelő a Weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
3. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

4. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

5. Adatkezelő Weboldalán alkalmazott sütik:

a) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

b) Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy az Adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

b/1 Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

b/2 Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

Személyes adatok tulajdonosának jogai

 

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól.

Helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

Törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes adatai törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a Te hozzájárulásodon alapulnak (pl. törvényi előírások).

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

Tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Visszavonás joga: bármely adat tulajdonosa jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javaslom, hogy ez esetben mihamarabb lépj velünk kapcsolatba.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

 

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

 

Külső szolgáltatók (Adatfeldolgozók)

A honlap IT szolgáltatója

A honlapja fenntartásához és kezeléséhez az Adatkezelő IT szolgáltat vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatás biztosítja, és ennek keretében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, és a beérkező e-maileket.

Udvardy Mihály Ferenc E.V.
a Tárhely.Eu viszonteladója
Székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Sátorkő út 69.
Telefon: 06 70 777 9221
email: iroda@goldenmind.hu

Automatikus levélküldő rendszer szolgáltatója

 
Kapcsolattartáshoz, marketinghez szükséges űrlapok, landing page-ek, hírlevelek, automatikus levelek küldésére az Adatkezelő az alábbi céget bízta meg.
 
Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Székhely címe: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5
Adószám: 25743500-2-41
Közösségi adószám: HU25743500
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773
Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)
 

Közösségi média szolgáltatója

Új ügyfelek szerzéshez, a régiekkel való kapcsolattatáshoz, hírdetések feladásához, ügyfelek/édeklődők adatainak tárolásához az Adatkezelő az alábbi közösségi médiát használja.

Szolgáltató: Facebook Ltd.
Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Adatkezelő, aki a szolgáltatásokat adja

 

Név: Molnár Ildikó Katalin

Cím: 1023 Budapest, Török utca 10.

Kapcsolat: molnar.ildiko kukac integralasztro.hu

Weboldal: http://integralasztro.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101430/2016

Adatvédelmi tisztviselő: nincs, nem köteles

 

Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentem, hogy mint Molnár Ildikó Katalin  birtokolja a http://integralasztro.hu Weboldalon látható információkat. Az oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőle származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése a tulajdonos írásos engedélye nélkül. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.  Az Adatvédelmi Tájékoztató hatályos: 2016. április 4. napjától visszavonásig.

Írj nekem!

4 + 14 =