Morin 10 pontja

Szerző: | ápr 7, 2016 | Asztrológia, Asztrológia haladóknak

Jean-Baptiste Morin de Villefranche
Jean-Baptiste Morin de Villefranche XVI.-XVII. században élt francia matematikus, orvos, asztrológus. Nevéhez fűződik a középkori asztrológia megújítása, melynek alapelveit az Astrologia Gallica 26 kötetes művében fektette le. A modern asztrológia jelenleg is az ő tanait ismeri el – születési képletben a házak kifejtésénél és a modern prognosztikai eljárásoknál is fontos az alábbi 10 pont ismerete (más néven a lokális determináció tana):
 
Egy horoszkóp első házának kiértékeléskor a következő sorrendet lehet felállítani egy adott életterület (ház) különböző aspektusainak felmérésekor. Meg kell vizsgálnunk, hogy:
 
1) Valamely bolygó vet-e a ház csúcsára fényszöget (főleg együttállás)?

2) Mi a ház ura, és annak kozmikus-, valamint lokális helyzete?

3) Áll-e bolygó a házban?

4) Mi a ház társjelének az ura (társura)?

5) A házban álló bolygó áll-e fényszög kapcsolatban valamely más bolygóval?

6) A szemben levő házban áll-e bolygó?

7) A ház ura áll-e fényszög kapcsolatban valamely más bolygóval?

8) Van-e bolygó, amely a házba fényszöget (fényszögeket) vet?

9) A házban mely bolygó bír emelt méltósággal?

10) Mi a ház urának az ura, és annak kozmikus-, valamint lokális helyzete?

 

A többi háznál a legelső pontok sorrendje más – Dubravszky „pozíció erősebb, mint a dominancia” – tehát a házban álló bolygó erősebben hat, mint maga a ház ura, illetve a ház csúcsára fényszöget vető bolygó is hátrébb kerül a rangsorolásba:
 

1) Áll-e bolygó a házban?

2) Mi a ház ura, és annak kozmikus-, valamint lokális helyzete?

3) Mi a ház társjelének az ura (társura)?

4) Valamely bolygó vet-e a ház csúcsára fényszöget?
 

Kiegészítés:
1) A morini lokális determináció tanát elsődlegesen a horoszkóp házak értelmezésénél veszik az asztrológusok figyelembe, mindemellett korrigálásnál is fontos ezeknek a pontoknak az ismerete.
2) Mind a 10 pontot ritkán szokták figyelembe venni, maximum a 6. pontig mennek el, de van, aki még eddig sem. Ugyanis a fenti sorrend erősségi sorrend az utolsó pontok már nagyon gyenge hatással bírnak. Viszont bizonyos esetekben vannak eltérések:
3) Különbséget tesznek az I. ház (melynek csúcsa az Asc) és a többi ház vonatkozásában. Ugyanis az I. ház csúcsa a legérzékenyebb az őt ért fényszögekre (10 pont legelső pontja), a többi háznál nem veszik akkora súllyal.
4) Amennyiben a ház ura gyengén áll, azaz Exil, ennek urának szerepe felértékelődik. (10. pont)
5) Félreértések elkerülése végett Morin művében, az Astrologia Gallicában megtalálhatóak ezek a pontok, viszont ez a sorrendiség már nem.

 

Nézzük meg konkrét példán keresztül az egyes pontokat!

Példaként egy másik posztomban szereplő hölgyet hozok, neki is az I. házát:
null

Psota Irén emlékére

 
1. Valamely bolygó vet-e a ház csúcsára fényszöget (főleg együttállás)?
 
A legelső pont különösen az I. háznál fontos! Ugyanis az első ház csúcsa, azaz az aszcendens nagyon érzékeny az őt ért fényszögekre. Sokszor korrigálásnál érdemes átnézni az aszcendenst érő lehetséges fényszögeket, mivel segítségükkel gyorsabban meghatározható a tényleges születési időpont.
Psota Irén horoszkópjában több bolygó is fényszöget ad az aszcendensre:

  • A Skorpió Hold együttállásával már elsődlegesen az I. házhoz tartozik
  • Kos Nap 135 fokot, azaz másfélkvadrátot vet rá
  • Kos Uránusz szintén 135 fokot
  • Rák Mars ugyanúgy 135 fokot
  • Halak Merkúr 120 fokot, azaz trigont alkot az aszcendenssel

Ebből látszik, hogy az aszcendens belevonódik egy víztrigonba, mely ennek az elemnek a hatását erősíti fel.

 Jelen esetben Psota Irén egy érzékeny, intuitív személy volt, akinek nagyon fontosak voltak az érzelmi impulzusok. Könnyedén képes volt ráhangolódni másokra, mások gondolataira, érzelmeire, hangulataira. Ugyanakkor saját maga is mélyen átélte mind magasságaiban, mind mélységeiben az érzelmeket, ezáltal az életet! El tudom hinni, hogy mély empátiájával képes volt könnyen átvenni mások hangulatait is. Ez egy színész életében nagyon jó képesség, hisz segíti az eljátszandó karakterek megélését, átélését, velük való teljes azonosulását. Érzelmeivel, érzelmi átéléseivel másokat is képes volt magával rántani, így saját közönségére is mély benyomást gyakorolt.

 Fontosak voltak számára a megérzései, ráérzései, álmai, az irracionális világgal való kapcsolata,   „láthatatlan antennái”  segítségével navigálta magát el az élet nehézségei közepette.

Az aszcendens a víztrigon mellett 135 fokos szöget kap a Kos Naptól és Uránusztól.

A Kos erőteljes, dinamikus, impulzív temperamentuma a Napján keresztül kifelé is megnyilvánult. A víz elem erős érzelmi energiája (mely jellegéből adódóan inkább  befelé forduló) mellett a tüzes bolygó kifelé irányuló nagy energiái is szerepet játszottak karakterében.

Összességében ebből arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon nagy lángon égett, mind belül, mind kifelé! Ehhez hozzájárult az uránuszi attitűdje, mely segítségére volt abban, hogy ezeket a nagy energiákat képes legyen mégis könnyedén, nevetve, bohókásan elviselni.

A víztrigon és a Kosban szereplő bolygóit a diszharmonikusnak számító 135 fokos másfélkvadrát feszíti egymásnak. Nem annyira erős, mintha kvadrát lenne, viszont jelzi a két elem közötti feszülést.

Ahol a belső, intenzív érzelmi energiák feszülnek neki a kifelé megnyilvánuló, cselekvő, feltűnést kereső/figyelmet kivívó energiáknak.
 
2. Mi a ház ura, és annak kozmikus-, valamint lokális helyzete?
 
Az I. háznak két ura van – egyrészt a tradicionális ura a Rákban álló Mars, illetve a transzcendens ura a szintén Rákban álló Plútó. Mindegyikük a 8. házban van. Érdekességük, hogy kölcsönös uralmi recepcióban vannak a Skorpió Holddal – vagyis a Hold ura a Rák Mars és a Plútó, ugyanakkor a Rák Mars és a Plútó ura a Skorpió Hold. Ez egy erős, összefonódó kapcsolatot jelez az I. és a 8. ház között. Erre még pluszként hab a tortán, hogy a Mars 135 fokos fényszöget vet az aszcendensre, a Plútó trigont  a Holdra, mely így ezt a fényszöget átviszi az aszcendensre. Ezek a fényszögek még jobban erősítik a két bolygó és általuk a 8. ház kapcsolatát az I. házzal. A Holdhoz és a Plútóhoz a Halak Merkúr is trigonnal kapcsolódik, így a három, vizes jelben álló bolygó nagytrigont alkot egymással, ezzel felerősítve a víz elem szerepét, melyet már az előző pontban kifejtettem.

Psota Irénnél ez a nagyon erős, egymásba fonódó I. és 8. házas kapcsolódás erős lelki transzformációra utal. Egyrészt önmagában is hozhat okkult képességeket, okkultizmussal való foglalkozást, ugyanakkor fizikai síkon veszteségeket az életében. De minden egyes veszteség hatására képes transzformálódni, megújulni, mely hatására mindig egy más személyiség rész születik meg benne. Ugyanakkor ő maga is képes lemenni olyan mélységekbe, ahova kevés ember képes eljutni. Szembe nézni saját rejtett, elnyomott, elfojtott részeivel, mely hatására ő maga is mássá, többé válik. Erre ráfeszülnek a Kosban álló bolygói. Mintha azt kérdezné magától únus untalan – „Megéljem ragyogva vagy belehaljak?”
 
3. Áll-e bolygó a házban?
 
Igen, a már említett Skorpió Hold az együttállás révén már oda tartozik (főtengely előtt 5 fokon belül álló bolygó már elsődlegesen a következő házhoz tartozik).

Az előző pontokban ezt már kifejtettem.
 
4. Mi a ház társjelének az ura (társura)?
 
Skorpió jegyét a Nyilas követi, mely nagy részt fed le az első házból, így szerepe fontos. Ennek ura a Jupiter, mely a 6. házban, a Bikában áll, (együttállásban az uralmi Bika Vénusszal).

 Psota Irén esetében Nyilas része révén nem érte be kisstílű dolgokkal! Fontos volt számára, hogy minél nagyobbat alkosson, minél több emberhez elérjen, melyet a munkája révén (6. ház), művészi része által (Vénusz) tudott megvalósítani. Karakterére is jellemző volt az arisztokratikus attitűd, s képes volt több embert is irányítani. Megmutatta/láttatta mi a valódi művészet, művészeti értek. I. ház értelmezésében a munkájában élte meg saját magát, egyszerűen csak azzal, hogy önmagát adta.
 
5. A házban álló bolygó áll-e fényszög kapcsolatban valamely más bolygóval?
 
A Skorpió Hold trigonban van a Rák Plútóval és a Halak Merkúrral. Mindemellett mind a Rák Marssal, mind a Kos Nappal másfél kvadrátot alkot, végezetül opponálja  a Bika Jupitert.

A víztrigonról már fentebb írtam, és a Kos bolygókkal alkotott fényszögkapcsolatáról. Erre még rájön a Skorpió oppozíciója a Bikával. A Skorpió Hold a végletes lelki megélésekről szól, míg a Bika Jupiter pont ennek ellenkezőjéről : stabilitásról, a megfontoltságról, a megfogható, materiális értékekről.

Psota Irén temperamentumában lelki végletessége mellett jelen volt a megfontoltság, gyakorlatiasság is. Lehet, hogy hol az egyiket, hol a másikat élte – képes volt hihetetlen lelki energiákat megmozgatni, hol fent, hogy lent szárnyalni, ugyanakkor volt, hogy inkább a gyakorlatias megvalósítás, munkájában a praktikus trükkök átgondolása, alkalmazása, a racionális megvalósítások került előtérbe. Mivel a Jupiter együttáll az uralmi Vénusszal, ez jó esztétikai érzékkel társult.
 
6. A szemben levő házban áll-e bolygó?
 
Jelen esetben a szemben álló VII. házban nem áll bolygó.
 
7. A ház ura áll-e fényszög kapcsolatban valamely más bolygóval?
 
A Rák Mars másfél kvadrátban van a Kos Nappal és Uránusszal, szextilt ad a Bika Vénusznak és Jupiternek, opponálja a Bak Szaturnuszt, és másfél kvadrátban van a Skorpió Holddal.
A Rák Plútó a már említett víztrigon része, és szextilt alkot a Bika Jupiterrel.
Psota Irénnél mutathat önvádlásra való hajlamot, saját maga „bántását”, erős önkritikát, mely konfliktusba kerül egy másik én részével, mely pont hogy az életet igenli, képes semmivel és senkivel sem törődni. Ezt a feszültséget viszont képes a munkájába belefektetni, a művészeteken keresztül szublimálni

 

8. Van-e bolygó, amely a házba fényszöget (fényszögeket) vet?
 
Ennek a pontnak az értelmében minden bolygó hat a házra, mely fényszöget vet belé, s ez nem csak a házban álló bolygókra, hanem a ház üres helyeire is érvényes (jelen korban az asztrológusok ezzel már nem számolnak, viszont anno Morin volt, hogy ezt a pontot is figyelembe vette). Például a fenti képletben az Oroszlán végén álló Neptun kvadrátot ad az I. házban a Skorpió jegy végén lévő üres helyére.
 
9. A házban mely bolygó bír emelt méltósággal?
 
Skorpióban van a ház csúcsa, viszont a Skorpióban egyik bolygónak sincs emelt méltósága. Viszont ha a ház csúcsa például a Rákban kezdődnek, akkor a Jupiter is hatna a házra saját pozíciója szerint, mivel a Rák jegyében a Jupiter bolygó emelt méltóságú.
 
10. Mi a ház urának az ura, és annak kozmikus-, valamint lokális helyzete?
 
A ház ura a Rák Mars és Plútó. Ezek ura a Skorpió Hold, mely a Skorpió jegyében rangvesztettnek számít. Fényszög rendszerét lásd a legelső pontnál.